Osiągnięte wyniki w lotach

g o ł ę b i    d o r o s ł y c h  i   m ł o d y c h

 przez członków PZHGP

oddziału Żary

w sezonie lotowym  2015

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja drużynowa- dorosłe

 5 gołębi z całości- Coeff.

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota konk.65 coeff 738,39
2. Czubak Damian i Roland konk.65 coeff 1656,54
3. Hołodiuk Franciszek Konk65 coeff 2013,920
4. Golec Krzysztof Konk65 coeff 2271,80
5. Błaszczyk Mariusz i Sebastian Konk65 coeff 2380,72
6. Matusiak Józef Konk65 coeff 2503,20
7. Matuszek-Nowaczyński Konk65 coeff 2683,08
8. Porwisiak Artur Konk65 coeff 2708,27
9. Dzieżyc Stanisław Konk65 coeff 2906,99
10. Gielicz Krzysztof Konk65 coeff 3180,90
11. Walter Andrzej Konk65 coeff 3349,31
12. Manikowski Józef Konk65 coeff 4356,23
13. Trykowski P.K i St. Konk65 coeff 4387,75
14. Terechowicz Andrzej Konk65 coeff 5941,60
15. Krakowiak Krzysztof Konk64 coeff 3995,66
16. Marcela Edward Konk.63 coeff 3854,79
17. Zebel Daniel Konk.63 coeff 5257,14
18. Wojcieszenko Grzegorz Konk.62 coeff 4382,30
19. Szewczyk Andrzej Konk.61 coeff 5350,25
20. Łepuch Justyna i Renata Konk.60 coeff 1813,23
21. Urszulak Marek i Mateusz Konk.58 coeff 4163,31
22. Zigienlaub Czesław Konk.58 coeff 5385,17

 

 

Klasyfikacja drużynowa- dorosłe

 Typowane- z całości- pkt

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota pkt 2708,69 Konk. 57
2. Hołodiuk Franciszek pkt 2611,84 Konk 57
3. Czubak Damian i Roland pkt 2548,07 Konk.55
4. Dzieżyc Stanisław pkt 2535,09 Konk.56
5. Łepuch Justyna i Renata pkt 2427,59 Konk.50
6. Trykowski P.K i St. pkt 2425,30 Konk.55
7. Krakowiak Krzysztof pkt 2432,16 Konk.53
8. Golec Krzysztof pkt 2414,39 Konk.54
9. Gielicz Krzysztof pkt 2414,36 Konk.54
10. Matusiak Józef pkt 2370,36 Konk.54
11. Marcela Edward pkt 2362,72 Konk.54
12. Matuszek-Nowaczyński pkt 2359,32 Konk.53
13. Błaszczyk Mariusz i Sebastian pkt 2343,67 Konk.52
14. Walter Andrzej pkt 2074,66 Konk.49
15. Hickiewicz Dawid pkt 1887,66 Konk.46
16. Żukiewicz  Marek i Mateusz pkt 1814,71 Konk.43
17. Witka Antoni pkt 181354 Konk.43
18. Manikowski Józef pkt 1795,28 Konk.43
19. Urszulak Marek i Mateusz pkt 1766,30 Konk.44
20. Falkiewicz E.T.R pkt 1674,45 Konk.43
21. Szaj Krzysztof i Alicja pkt 1636,82 Konk.38
22. Wojcieszenko Grzegorz pkt 1589,31 Konk.40

 

 

 

Klasyfikacja drużynowa- dorosłe

 5 z 50- coeff

 

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota Konk.65 coeff 916,07
2. Czubak Damian i Roland Konk.65 coeff 2080,38
3. Hołodiuk Franciszek Konk.65 coeff 2503,53
4. Błaszczyk Mariusz i Sebastian Konk.65 coeff 2526,26
5. Matusiak Józef Konk.65 coeff 2833,52
6. Matuszek-Nowaczyński Konk.65 coeff 2918,35
7. Dzieżyc Stanisław Konk.65 coeff 2952,72
8. Porwisiak Atrur Konk.65 coeff 3117,14
9. Gielicz Krzysztof Konk.65 coeff 3199,53
10. Walter Andrzej Konk.65 coeff 3495,14
11. Golec Krzysztof Konk.65 coeff 4067,42
12. Krakowiak Krzysztof Konk.64 coeff 4008,91
13. Trykowski P.K i St. Konk.64 coeff 4292,53
14. Manikowski Józef Konk.63 coeff 4681,69
15. Marcela Edward Konk.62 coeff 4251,84
16. Wojcieszenko Grzegorz Konk.62 coeff 4673,52
17. Łepuch Justyna i Renata Konk.60 coeff 2940,64
18. Szewczyk Andrzej Konk.55 coeff 5847,73
19. Urszulak Marek i Mateusz Konk.55 coeff 3945,52
20. Terechowicz Andrzej Konk.55 coeff 6004,22
21. Zając Marek Konk.54 coeff 2023,45
22. Zigienlaub Czesław Konk.54 coeff 5418,92

 

 

Klasyfikacja drużynowa- młode

 5 gołębi z całości- Coeff.

 

1. Zając Marek Konk.25 coeff 229,71
2. Kosinski Łukasz i Marcin Konk.25 coeff 313,43
3. Falkiewicz E.T.R Konk.25 coeff 428,63
4. Urszulak Marek i Mateusz Konk.25 coeff 439,18
5. Manikowski Józef Konk.25 coeff 481,78
6. Białkowski- Ciupak Konk.25 coeff 553,67
7. Błaszczyk Mariusz i Sebastian Konk.25 coeff 618,34
8. Żukiewicz  Marek i Mateusz Konk.25 coeff 627,38
9. Czubak Damian i Roland Konk.25 coeff 803,81
10. Matuszek-Nowaczyński Konk.25 coeff 912,99
11. Żeleźnik Sławomir Konk.25 coeff 1316,05
12. Wojcieszenko Grzegorz Konk.25 coeff 1657,70
13. Andrasz Rafał Konk.25 coeff 1878,43
14. Dzieżyc Stanisław Konk.25 coeff 2339,76
15. Golec Krzysztof Konk.25 coeff 2541,66
16. Macków Bartłomiej Konk.25 coeff 2633,97
17. Porwisiak Atrur Konk.24 coeff 1176,96
18. Zigienlaub Czesław Konk.24 coeff 2531,10
19. Trykowski P.K i St. Konk.23 coeff 755,37
20. Matusiak Józef Konk.23 coeff 1296,38
21. Świątek Piotr Konk.23 coeff 1421,31
22. Hołodiuk Franciszek Konk.22 coeff 1751,54
23. Osiński Jarosław Konk.21 coeff 879,01

 

 

KATEGORIA  „A”

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota 20 konk Coeff. 899,75
2. Kosinski Łukasz i Marcin 20 konk Coeff. 1248,34
3. Matuszek -Nowaczynski 20 konk. Coeff. 1324,65
4. Golec Krzysztof 20 konk Coeff. 1854,72
5. Hołodiuk Franciszek 20 konk. Coeff. 1911,10

 

 

KATEGORIA „B”

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota 16 konk Coeff. 251,45
2. Zając Marek 16 konk. Coeff. 496,61
3. Czubak Damian i Roland 16 konk Coeff. 521,24
4. Matusiak Józef 16 konk Coeff. 761,27
5. Golec Krzysztof 16 konk Coeff. 898,11
6. Matuszek -Nowaczynski 16 konk Coeff. 1173,81
7. Gielicz Krzysztof 16 konk. Coeff. 1265,24
8. Hołodiuk Franciszek 16 konk Coeff. 1287,96
9. Walter Andrzej 16 konk Coeff. 1300,98
10. Błaszczyk Mariusz i Sebastian 16 konk Coeff. 1331,46
11. Zukiewicz MiM 16 konk Coeff. 1366,99
12. Dzieżyc Stanisław 16 konk Coeff. 1528,34
13. Krakowiak Krzysztof 16 konk Coeff. 1639,70
14. Urszulak MiM 16 konk Coeff. 1795,82
15 Manikowski Józef 16 konk Coeff. 2144,13

 

KATEGORIA „C”

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota 9konk. Coeff. 29,32
2. Hołodiuk Franciszek 9 konk. Coeff. 167,45
3. Matusiak Józef 9 konk. Coeff. 269,82
4. Dzieżyc Stanisław 9 konk. Coeff. 275,34
5. Matuszek -Nowaczynski 9 konk Coeff. 281,48
6. Czubak Damian i Roland 9 konk Coeff. 319,27
7. Błaszczyk Mariusz i Sebastian 9 konk Coeff. 331,14
8. Porwisiak Artur 9 konk Coeff. 353,34
9. Gielicz Krzysztof 9 konk. Coeff. 393,95
10. Hickiewicz Dawid 9 konk Coeff. 437,39
11. Zigenlaub Czesław 9 konk Coeff. 455,03
12. Golec Krzysztof 9 konk Coeff. 456,52
13. Szaj Krzysztof i Agata 9 konk Coeff. 497,33
14. Walter Andrzej 9konk Coeff 551,40
15 Lenckosz W 9 konk Coeff. 563,90
16 Zukiewicz MiM 9 konk Coeff. 655,18
17 Szewczyk Andrzej 9 konk Coeff 702,43
18 Manikowski Józef 9 konk Coeff 810,82
19 TerechowiczAndrzej 9 konk Coeff 884,37
20 Zebel Daniel 9 konk Coeff 112,81

 

 

KATEGORIA „D”

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota 45 konk. Coeff. 1180,52
2. Matuszek -Nowaczynski 45 konk Coeff. 2779,94
3. Golec Krzysztof 45 konk Coeff. 3209,35
4. Hołodiuk Franciszek 45 konk Coeff. 3366,51

 

 

 KATEGORIA „M”

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota 6  konk. Coeff. 49,91
2. Błaszczyk Mariusz i Sebastian  6 konk Coeff. 115,76
3. Czubak Damian i Roland 6 konk Coeff. 127,20
4. Walter Andrzej 6 konk Coeff. 141,24
5. Hołodiuk Franciszek 6  konk. Coeff. 231,49
6. Golec Krzysztof 6   konk Coeff. 272,12
7. Gielicz Krzysztof 6  konk. Coeff. 300,21
8. Krakowiak Krzysztof 6   konk Coeff. 300,68
9. Manikowski Józef 6   konk Coeff. 327,14
10. Dzieżyc Stanisław 6   konk Coeff. 353,37
11. Porwisiak Artur 6  konk. Coeff. 458,54
12. Matusiak Józef 6  konk. Coeff. 485,15
13. Białkowski – Ciupak 6   konk Coeff. 522,90
14. Matuszek -Nowaczynski 6   konk Coeff. 609,37
15. Urszulak MiM 6   konk Coeff. 629,22
16. Szewczyk Andrzej 6   konk Coeff. 653,44
17. Zebel Daniel 6   konk Coeff. 793,56
18 Terechowicz Andrzej 6   konk Coeff. 864,50

 

 

GMP

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota pkt 2479,37
2. Trykowski P.K i St. pkt. 2341,93

 

 

 Najlepszy roczniak

1. Łepuch Justyna i Renata PL-0370-14-4338 8konk. 487,65
2. Czubak Damian i Roland PL-0370-14-937 8konk. 684,14
3. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-14-4288 8konk. 726,76
4. Błaszczyk Mariusz i Sebastian PL-0370-14-806 7konk. 574,61
5. Czubak Damian i Roland PL-0370-14-1000 7konk. 747,65
6. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-14-4104 7konk. 787,64
7. Żukiewicz Marek i Mateusz PL-0370-14-2379 7konk. 794,43
8. Łepuch Justyna i Renata PL-0370-14-4194 6konk. 253,62
9. Kosinski Łukaszi Marcin PL-0370-14-3650 6konk. 296,54
10. Golec Krzysztof PL-0396-14-7133 6konk. 384,02

   

 

As lotowy kat „ A”

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6544 5 konk. 94,65
2. Zając Marek PL-0370-12-11624 5 konk. 170,65
3. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-13-938 5 konk. 197,66
4. Kosinski Marcin i Łukasz PL-0370-14-3650 5 konk. 207,38
5. Kosinski Marcin i Łukasz PL-0370-14-3418 5 konk. 229,22
6. Czubak Damian i Roland PL-0370-13-11163 5 konk. 335,65
7. Golec Krzysztof PL-0370-13-2208 5 konk. 421,39
8. Golec Krzysztof PL-11-496205 5 konk. 452,82

 

 

AS lotowy kat „ B”

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-11-1472 4 konk. 26,00
2. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6680 4 konk. 56,07
3. Zając Marek PL-0370-12-11924 4 konk. 58,93
4. Czubak Damian i Roland PL-0370-13-11142 4 konk. 59,53
5. Szaj Krzysztof i Alicja PL-0370-12-2025 4 konk. 82,66
6. Czubak Damian i Roland PL-0370-14-988 4 konk. 113,70
7. Golec Krzysztof PL-0364-13-5477 4 konk. 116,91
8. Dzieżyc Stanisław PL-0370-11-6693 4 konk. 136,61
9. Zając Marek PL-0370-09-5413 4 konk. 155,59

 

AS lotowy kat „ C”

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6535 3 konk. 1,87
2. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6544 3 konk. 13,60
3. Czubak Damian i Roland PL-0370-12-4467 3 konk. 19,89
4. Błaszczyk Mariusz i Sebastian PL-0370-13-3419 3 konk. 21,81
5. Hołodiuk Franciszek PL-11-521415 3 konk. 25,92
6. Szaj Krzysztof i Agata PL-0370-12-2049 3 konk. 29,62
7. Żukiewicz Marek i Mateusz PL-0370-12-9180 3 konk. 38,36
8. Dzieżyc Stanisław PL-0369-12-1303 3 konk. 59,40
9. Zigenlaub Czesław PL-0370-14-6123 3 konk. 78,20
10. Porwisiak Artur PL-0370-13-8813 3 konk. 98,16

 

AS lotowy kat „ M”

 

1. Błaszczyk Mariusz i Sebastian PL-019-14-1228 2 konk 5,43
2. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6933 2 konk 13,04
3. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL_0370-14-4216 2 konk 16,13
4. Błaszczyk Mariusz i Sebastian PL-0370-13-3423 2 konk 24,16
5. Czubak Damian i Roland PL-0370-13-11112 2 konk 28,19
6. Hołodiuk Franciszek PL-0370-12-3428 2 konk 28,58
7. Hołodiuk Franciszek PL-0370-12-3424 2 konk 34,15
8. Gielicz Krzysztof PL-0369-12-2922 2 konk. 63,23
9. Golec Krzysztof PL-0364-12-296 2 konk 66,32
10 Czubak Damian i Roland PL-0370-13-11123 2 konk 73,86

 

 Najlepszy lotnik –  samiec

 

1. Golec Krzysztof PL-0364-12-303 Konk12 1204,34
2. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6544 Konk11 367,04
3. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-11-1222 Konk11 725,28
4. Hołodiuk Franciszek PL-0370-12-3428 Konk10 506,36

 

 

Lotnik Kat. D 

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6933 12 konk. 533,72
2. Golec Krzysztof PL-0364-12-303 12konk. 1204,34

 

 

 

 

Najlepszy lotnik –  samica

 

 

1. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-12-6933 Kon 12 533,72
2. Matusiak Józef PL-0370-522814 Kon 12 1211,89
3. Łepuch Ireneusz,Krzysztof ,Dorota PL-0370-13-938 Konk11 430,60
4. Hołodiuk Franciszek PL-0370-12-3429 Konk11 1019,44
5. Łepuch Justyna i Renata PL-0370-11-1263 Konk10 587,21
6. Matusiak Józef PL-0370-13-5382 Kon 10 1010,54
7. Dzieżyc Stanisław PL-0370-11-6693 Konk 9 416,54
8. Marcela Edward PL-0370-13-6957 Konk 9 459,07

 

 

 Najlepszy zespół lotników

 

1. Łepuch Ireneusz Krzysztof i Dorota Konk55 Coeff. 2402,95
2. Hołodiuk Franciszek Konk 48 Coeff. 3763,59
3. Golec Krzysztof Konk46 Coeff. 4076,04
4. Matusiak Józef Konk46 Coeff. 4215,13
5. Dzieżyc Stanisław Konk44 Coeff. 3906,66
6. Czubak Damian i Roland Konk41 Coeff. 2894,77
7. Manikowski Józef Konk38 Coeff. 3203,96
8. Krakowiak Krzysztof Konk38 Coeff. 3725,89
9. Porwisiak Artur Konk35 Coeff. 2765,14

 

Najlepszy zespół samic 

 

1. Łepuch Ireneusz Krzysztof i Dorota Konk.49 Coeff. 2874,65
2. Matusiak Józef Konk.45 Coeff. 3718,13
3. Hołodiuk Franciszek Konk.45 Coeff. 3949,63
4. Dzieżyc Stanisław Konk.44 Coeff. 3906,65
5. Czubak Damian i Roland Konk.41 Coeff. 2894,77
6. Golec Krzysztof Konk.40 Coeff. 3366,77
7. Krakowiak Krzysztof Konk.35 Coeff. 3711,19
8. Manikowski Józef Konk.30 Coeff. 3303,23

 

Najlepszy zespół gołębi rocznych

1. Kosinski Marcin i Łukasz Konk 21 Coeff. 1337,50
2. Golec Krzysztof Konk15 Coeff. 950,81
3. Żukiewicz Marek i Mateusz Konk15 Coeff. 1398,07
4. Błaszczyk Mariusz i Sebastian Konk14 Coeff. 916,33
5. Urszulak Marek i Mateusz Konk14 Coeff. 1022,73
6. Czubak Damian i Roland Konk13 Coeff. 793,31
7. Zając Marek Konk12 Coeff. 766,54

 

 

Najlepszy młody lotnik- konkursy-  coeff

 

1. Matusiak Józef PL-0370-15-560 Konk.5 195,77
2. Kosinski Łukasz i Marcin PL-0370-15-8301 Konk.5 270,18
3. Urszulak Marek i Mateusz PL-0370-15-6420 Konk.5 272,22
4. Kosinski Lukasz i Marcin PL-0370-15-8178 Konk.5 322,91
5. Trykowski P.K i St. PL-0370-15-315 Konk.5 337,43
6. Urszulak Marek i Mateusz PL-0370-15-6483 Konk.5 343,56
7. Kosinski Lukasz i Marcin PL-0370-15-8233 Konk.5 360,14
8. Zając Marek PL-0370-15-6591 Konk.5 394,69
9. Kosinski Lukasz i Marcin PL-0370-15-8371 Konk.5 394,80
10 Urszulak Marek i mateusz PL-0370-15-6474 Konk.5 402,56

 

 

Najlepszy zespół gołębi młodych

4 gołębie  z 4 konkursami w lotach od 1 do 5

 

1. Manikowski Józef Konk.16 Coeff. 481,72
2. Urszulak Marek i Mateusz Konk.16 Coeff. 546,73
3. Kosinski Łukasz i Marcin Konk.16 Coeff. 643,89
4. Zając Marek Konk.16 Coeff. 752,23
5. Błaszczyk Mariusz i Sebastain Konk.16 Coeff. 1160,00
6 Matuszek i Nowaczynski Konk.16 Coeff. 1271,77
7. Falkiewicz ETiR Konk.16 Coeff. 1272,29
8. Czubak Damian i Roland Konk.16 Coeff. 1364,16

 

                                 

Zestawienie  opracował i sporządził:

Prezes Oddziału Żary

Krzysztof Rubczyński