Żary, dnia 29 września 2015 r.

Pan Artur Guzicki-redaktor naczelny

Moja Gazeta sp. z o.o.

  1. Moniuszki 11

68-200 Żary

 

Szanowny Panie Redaktorze

Działając w imieniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Żary, pragnę wyrazić stanowcze oburzenie wobec artykułu opublikowanego w tygodniku Moja Gazeta z dniu 24 września 2015 r. str. 5 zatytułowanego „ Śmierć czyha w gołębniku”.

 

Autor przedmiotowego artykułu – Pan Bartłomiej Rodak, pisząc o licznych zagrożeniach a w szczególności chorobach przenoszonych przez gołębie, wywoływanych przez toksyny, bakterie i pasożyty, wykazując się daleko posuniętą ignorancją oraz brakiem elementarnej rzetelności dziennikarskiej, miesza pojęcia stawiając na jednej płaszczyźnie dziko żyjące gołębie (które rzeczywiście mogą być źródłem opisanych w artykule zagrożeń) oraz gołębie hodowane przez członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, które ponad wszelką wątpliwość nie stanowią źródła zagrożeń opisanych w artykule Pana Rodaka.

Zasadnicze przekłamanie znajduje się już w samym tytule artykułu. Pisząc bowiem, iż „Śmierć czyha w gołębniku” podkreśla ryzyko wystąpienia licznych chorób a nawet spowodowania śmierci przez gołębie które autor stereotypowo nazywa „latającymi szczurami”. Pan Rodak wysyła do czytelników przekaz, iż gołębie to obleśne zwierzęta których należy się bać.

Istotnym jest, iż autor nie informuje nawet jednym zdaniem, że powyższe dotyczy wyłącznie dziko żyjących gołębi a nie gołębi hodowlanych-pocztowych . Wręcz przeciwnie sam tytuł „Śmierć czyha w gołębniku”, sugeruje, iż chodzi o gołębie hodowlane a nie tylko dziko żyjące ptaki, gdyby bowiem autor chciał wskazać, iż chodzi wyłącznie o dzikie gołębie zamieszkujące w Kamiennej Wieży Wartowniczej to tytuł powinien otrzymać treść np. „Śmierć czyha we wieży” ale na pewno nie w gołębniku. Zgodnie bowiem z definicją pojęcia gołębnik, jest to pomieszczenie do hodowli gołębi.

Wskazać należy, iż Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym działającym w oparciu o Statut, posiadającym legalnie wybrane władze centralne jak i rozbudowane struktury regionalne, zrzeszającym ponad 45 000 członków. Liczne przepisy wewnętrzne PZHGP kładą szczególny nacisk na kwestie higieny, przeciwdziałania występowaniu chorób, obowiązkowych szczepień profilaktycznych jak również stały nadzór weterynaryjny – gołębi pocztowych. Ptaki hodowane przez członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych są regularnie szczepione oraz badane pod kątem występowania infekcji bakteryjnych, grzybiczych itp. W przypadku wystąpienia choroby przechodzą odpowiednią terapię. Hodowcy zrzeszeni w PZHGP regularnie sprzątają swoje gołębniki, więc nie ma mowy o zaleganiu odchodów i jakiś tam chorobach czy wirusach gdyż to mogłyby mieć wpływ na obniżenie np formy lotowej.

Jak można mówić o gołębiu który bierze udział w 14 wyścigach, cyklicznie co tydzień w okresie 3 miesięcy na trasach od 100 do 800 km że jest latającym szczurem!!!

Po opublikowaniu artykułu Pana Rodaka odebrałem kilkadziesiąt połączeń telefonicznych od hodowców ( i nie tylko) oburzonych, zbulwersowanych płynącą z niego narracją: obraźliwą dla całego naszego środowiska – hodowców gołębi pocztowych oraz ich rodzin.

Wobec powyższego proszę o opublikowanie w kolejnym wydaniu „Mojej Gazety” sprostowania przedmiotowego artykułu o następującej treści :

W opublikowanym w Mojej gazecie w dniu 24 września 2015 roku artykule pt. „Śmierćczyha w gołębniku” autor pisząc o zagrożeniach dla zdrowia wywołanych przez gołębie, miał na myśli wyłącznie dziko żyjące gołębie zamieszkujące m. in. Kamienną Wieżę Wartowniczą. Artykuł nie dotyczył gołębi hodowanych przez członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych tj.stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym działającego w oparciu o Statut, zrzeszającego ponad 45 000 członków. Liczne przepisy wewnętrzne PZHGP kładą szczególny nacisk na kwestie profilaktyki, higieny, przeciwdziałania występowaniu chorób, obowiązkowych szczepień – gołębi pocztowych”.

 

 

 

z wyrazami szacunku

Prezes Polskiego |Związku Hodowców

Gołębi Pocztowych Oddział Żary

Krzysztof Rubczyński