Procedura przygotowania kabiny do transportu gołębi, transport gołębi, obowiązki konwojentów , w lotach organizowanych przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Żary.
Regulacje prawne:
I Statut PZHGP
II. Regulamin Lotowo – Zegarowy, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
1.Transport gołębi odbywa się specjalnymi kabinami.- Zarząd Oddziału
2.Bieżące utrzymywanie środka transportu w stanie umożliwiającym jego bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych – odpowiedzialność kierowcy – konwojenci,
v-ce prezes ds. gospodarczych.
3. Rozmiary klatek są tak skonstruowane, aby każdy gołąb miał dostęp do rynienki na wodę i karmidła, ponadto miał swobodny i bezpieczny wylot w czasie wypuszczenia gołębi
4. Wysokość klatek nie może być mniejsza niż 23cm.
5. Dna klatek musza być szczelne, przed lotem wyścielone papierem falistym lub na rusztach – odpowiedzialność prezesi sekcji. Nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych
6. Po każdym locie klatki obowiązkowo winne być czyszczone i dezynfekowane środkami dezynfekującymi np. Virkon.- odpowiedzialność prezesi sekcji. Nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych
7. Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być zabezpieczony.- odpowiedzialność kierowcy- konwojenci
8. Powierzchni podłogi przypadająca na jednego gołębia obowiązująca przy lotach do 400 km wynosi 300cm2 a przy lotach powyżej 400 km 340cm2- odpowiedzialność prezesi sekcji. Nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych. Za rażące naruszenie limitu uważa się przekroczenie ponad 10% .
9. Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia – odpowiedzialność: kierowcy- konwojenci, prezesi sekcji. Nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych
10. Kabina musi wyglądać estetycznie, winna być zaopatrzona w wodę i karmę – odpowiedzialność: kierowcy- konwojenci, prezesi sekcji. Nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych.
11. Karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi –odpowiedzialność
kierowcy- konwojenci. Dyspozycje i nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych.
12. Wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu, w miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi tj. o odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z woda, anten- przekaźników telewizyjnych i radiowych – odpowiedzialność kierowcy – konwojenci. Dyspozycje i nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych
13.Oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca z którego wypuszczono gołębie – odpowiedzialność kierowcy – konwojenci.
14. Uzyskanie potwierdzenia odlotu w miejscu wypuszczenia od przedstawiciela organizacji zrzeszonej w FCI – FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE (z uwagami bądź bez uwag) – odpowiedzialność kierowcy – konwojenci. Dyspozycje i nadzór v-ce prezes Oddziału ds. lotowych. Powyższe dotyczy tak przy lotach krajowych i jak i zagranicznych.

Prezes Oddziału Żary
Krzysztof Rubczyński