Oddział 0370 Żary – Aktualności


Nowa strona internetowa oddziału 0370 Żary dostępna pod adresem:
http://0370.oddzial.comKOMUNIKAT 2 / 2019
Stosownie do postanowień zawartych w & 54 statutu, zarząd PZHGP Oddziału Żary zwołuje  zebranie sprawozdawczo -wyborcze oddziału Żary. Porządek  obrad zgodnie & 53 pkt 1 do 6 statutu.
Miejsce zebrania Sieniawa Żarska /remiza/ dnia 24.02.2019r.,godzina 10.00 / niedziela /.
za zarząd
Prezes Oddziału Żary
Krzysztof Rubczyński


 

Plan  lotów na rok 2019 —kliknij tu—

 


Zdjęcia z zakończenia sezonu lotowego 2018 oddział 0370 Żary:
<–Kliknij aby przejść–>

 

Zdjęcia z zakończenia sezonu lotowego 2018 Sekcja Mirostowice:
<–Kliknij aby przejść–>

 

Prognozowany plan lotów na rok 2019 —kliknij tu—

 

Tegoroczna wystawa okręgowa odbędzie się w dniach 8-9.12.2018r. w Zielonej Górze, ul. Strzelecka 9 w budynku III Liceum Ogólnokształcągego im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Organizatorem wystawy jest Oddział 0368 Zielona Góra.

Program wystawy

8 grudnia 2018 roku – sobota:
10:00 – otwarcie wystawy
10:00 – 20:00 – zwiedzanie wystawy

9 grudnia 2018 roku – niedziela:
8:00 – 15:00 – zwiedzanie wystawy
10:00 – licytacja gołębi na cel charytatywny
12:00 – dekoracja laureatów wystawy
15:00 – wydawanie eksponatów

Prosimy o dostarczenie do 15.11.2018r. do kol. Stanisława Górskiego:

Wersje elektroniczne w/w dokumentów prosimy przesłać na adres: staszek@hodowlagolebi.com

Wraz z eksponatami, w dniu 7.12.2018r., prosimy przywieźć:
– pełny zestaw list konkursowych (lata 2017 i 2018)
– sztandary Oddziałowe

Przyjmowanie eksponatów odbędzie się w piątek 7.12.2018r. od godziny 16:00 do 20:00. Uwaga! Gołębie przywożone na wystawę nie mogą posiadać oznaczeń, w tym m.in. obrączek elektronicznych, zapinek itp.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do kol. Macieja Taracha (tel. 603 518 460) gołębi, które zostaną przeznaczone na aukcję, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny – dom dziecka w Zielonej Górze. Gołębie przeznaczone na aukcję prosimy przywozić wraz z eksponatami na wystawę.

Formularz deklaracji wystawowej (dla hodowcy)

Aby gołąb mógł wziąć udział w wystawie okręgowej hodowca powinien zgłosić gołębia (lub gołębie) do macierzystego Oddziału. Aby to ułatwić poniżej udostępniamy formularze deklaracji wystawowej, na której hodowca może dokonać zgłoszenia.


Formularz deklaracji wystawowej (dla hodowcy) – wersja .pdf


Formularz deklaracji wystawowej (dla hodowcy) – wersja .xls

Kategorie wystawowe 2018


Stosownie do postanowień statutowych, zwołuje na dzień 26.09.2018, godz. 18.00 posiedzenie Zarządu Oddziału wraz z Prezesami Sekcji.
Tematyka posiedzenia: 
Weryfikacja wyników do Mistrzostw Oddziału  za sezon 2018.
Omówienie organizacji uroczystego podsumowania sezonu.
Z uwagi na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.
Pozdrawiam Prezes Oddziału Żary Krzysztof Rubczyński


Przypominam o zbliżającym się terminie uroczystego podsumowania sezonu lotowego 2018r. połączonego z Balem Hodowców. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie swojego udziału imiennie do Prezesów sekcji w terminie do 25.09.2018. Stosownie do ustaleń hodowca nie płaci za udział nic, natomiast uiszcza opłatę w wysokości 100zł za osobę towarzyszącą.
Z uwagi na terminy co do organizacji zamierzenia, proszę o rzetelne podejście do znaczącego przedsięwzięcia.
Pozdrawiam Prezes Oddziału of Rubczyński


Plan odjazdu kabiny z pkt. na loty gołębi młodych:
– loty: Jessen, Dessau, Burg:
Mirostowice godz: 18.00, Przewóz 18:45, Żary 19.30, Lipinki Łużyckie 20.00, Łęknica: 21.00
– loty: Helmstedt, Peine:
Przewóz godz: 17.30, Mirostowice: 18.15, Żary: 18.45, Lipinki Łużyckie 19.15, Łęknica: 20.00

Życzę udanych lotów
Ryszard Trzeciak V-ce Prezes Oddziału.

Dodano również plan lotów gołębi młodych – kliknij tu!Plan lotów gołębi młodych treningi:
11.08, 15.08 Sekcja Łęknica odjazd kabiny godz. 6.00 z Przewozu.
12.08, 14.08 Sekcja Żary i Mirostowice odjazd kabiny z Żar godz. 5.30.


Wprowadzam  jednolitą godzinę rozpoczęcia koszowania gołębi na loty: Peine 3 i 4 godz. 13.00, Baccum 4 – godz. 7:30.
10 minut po rozpoczęciu koszowania Przewodniczący komisji wkładań przesyła SMS na telefon Prezes-a lub V-ce Prezesa d/s lotowych ilość gołębi na dany lot. Odbiór gołębi na loty Peine 3 i 4 nastąpi o godz. 14:30 z Przewozu i dalej Mirostowice, Żary, Lipinki, Łęknica, na lot Baccum o godz. 9:00 z Lipinek dalej Żary, Mirostowice, Przewóz, Łęknica.
Prezes Oddziału Krzysztof Rubczyński


Komunikat v-ce Prezesa Okręgu Zielona Góra 
 d/s gospodarczych 
Krzysztof Rubczyński

Witam 
Panowie Prezesi Oddziałów z PZHGP Okręgu Zielona Góra
 W związku z pojawiającymi się nie sprawdzonymi informacjami w zakresie wymogów posiadania pozwolenia i wynikających z tymi opłatami
 za przejazd samochodami należącymi do PZHGP przewożących gołębie biorące udział w zawodach sportowych inaczej ujmując startujące z terenu Niemiec
podjąłem starania korespondencyjne z z odpowiednią instytucją z  Forstu ażeby tą sprawę definitywnie wyjaśnić
 W załączeniu przekazuje to stanowisko już z  tłumaczeniem odpowiedzi:
 Jeżeli jakieś dodatkowe pytania to jestem pod tel. 533331115
 pozdrawiam 
Dobry Lot
K.Rubczyński

Szanowny Panie Rubczyński,

w temacie transportu w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy obowiązują nowe przepisy: jedynie komercyjny ruch towarowy objęty jest zakazem poruszania się pojazdów.

Jeśli więc Związki Hodowców Gołębi Pocztowych realizują transport w celach sportowych i rekreacyjnych (na przykład zawody), nie podlegają one już zakazowi transportu.

Jednakże, jeżeli zwierzęta przewożone są w celach komercyjnych (kupno i sprzedaż), obowiązuje wcześniejsza regulacja i wymagane jest odpowienie zezwolenie.

Ponieważ zakładam, że Państwa wniosek dotyczy transportu gołębi pocztowych na zawody sportowe, klub nie potrzebuje pozwolenia na transport w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy .

Ogólne rozporządzenie administracyjne dotyczące kodeksu drogowego (opublikowane w Dzienniku Federalnym z dnia 29.05.2017) zostało zmienione. Nasz organ otrzymał powiadomienie o tej zmianie w czerwcu 2017 r. To administracyjne rozporządzenie w sprawie kodeksu drogowego ma być stosowane w całej Republice Federalnej Niemiec.

Przepis administracyjny „W § 30 (3)” ma następujące brzmienie:

„W ust. 3

Zakaz przewozu towarów samochodami ciężarowymi w niedziele i święta dotyczy komercyjnego ruchu towarowego, w tym przejazdów na pusto. Obejmuje on również transport zgodnie z § 1 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (GüKG).

Przyczepy (np. przyczepy kempingowe lub przyczepy dla koni), które przeznaczone są wyłącznie do celów sportowych i rekreacyjnych, nie będące komercyjnymi, ani odpłatnymi, nie podlegają zakazowi transportu  niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Odnosi się to również do przejazdów cieżarowych samochodów zabytkowych na imprezy samochodowe, o ile nie są realizowane w celach komercyjnych i nie są one odpłatne … „

Mit freundlichen Grüßen

Lengenfelder

Sachbearbeiterin Verkehr

Landkreis Spree-Neiße

Fachbereich Ordnung, Sicherheit, VerkehrKomunikat
Komunikat nr 2/2018

Zarządu Oddziału Żary z dnia 20.02.2018r.

1. Składki na rok 2018:

-składka członkowska w wysokości 45 zł.

-składka organizacyjna w wysokości 265 zł. W/w składki należy wpłacić do dnia 25.03.2018r.

-odpłatność za gołębie na spisie w wysokości 3 zł od gołębia należy wpłacić najpóźniej w dniu koszowania na pierwszy lot.

-odpłatność za gołębie młode w wysokości 3 zł. od gołębia na spisie należy wpłacić w terminie składania spisów tj. do dnia 28.07.2018r.

2. Spisy gołębi dorosłych wykonujemy w 2 egz. z czego jeden potwierdzony przez lekarza weterynarii. Spisy dostarczamy do Zarządu Sekcji do dnia 25.03.2018r. Do dnia 28.03.2018r. Zarządy Sekcji zatwierdzone spisy (podpisy 2 członków Zarządu Sekcji) prześlą 1 egz. do obliczeniowego. Egzemplarz potwierdzony przez lekarza weterynarii należy przekazać do Zarządu Oddziału.

3. Zasady współzawodnictwa w 2018r. jak załącznik do komunikatu.

Zarząd Oddziału życzy kolegom udanego sezonu lotowego 2018.

Załącznik – pobierz

                        V-Prezes                    Prezes
Ryszard Trzeciak

Krzysztof Rubczyński


Komunikat 1/2018

Zarząd PZHGP Oddziału Żary, stosownie do postanowień par. 54 statutu PZHGP zwołuje na dzień 25.02.2018r., godz. 10.00 Walne Zebranie Delegatów Oddziału Żary.

Miejsce spotkania remiza strażacka w Sieniawie Żarskiej.

Porządek zebrania :

Rozpatrzenie sprawozdań:
-zarządu oddziału, komisji rewizyjnej i komisji dyscyplinarnej;

podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu oddziału;

ustalenie zasad rywalizacji na sezon 2018;
sprawy organizacyjne- zasady odpłatności; informacje odnośnie planu lotów w oddziale i zawiązanym rejonie lotowym;

wolne wnioski ;

Z uwagi na ważność omawianych spraw obecność delegatów oddziału obowiązkowa

za zarząd

prezes oddziału

Krzysztof Rubczyński


W zakładce Plan lotów został podany plan lotów na rok 2018 dla gołębi dorosłych:
<–Kliknij aby przejść–>


Fotorelacja z XXXXIII okręgowej wystawy gołębi pocztowych
Żary, 02-03 Grudzień 2017

Poniżej prezentujemy kilka ujęć z tego wydarzenia. Wideo relacja będzie dostępna niebawem.

Kliknij aby obejrzeć zdjęcia z wystawy….


Poniżej zamieszczamy listę osób, którym nie jest obojętny los innych ludzi i ofiarują gołąbki na aukcję charytatywną, która odbędzie się na Wystawie Okręgowej w Żarach w dniu 3 stycznia 2017 (niedziela) od godziny 10.00

 • Krzysztof, Ireneusz i Dorota Łepuch – Oddział Żary
 • Eugeniusz Koła – Oddział Świebodzin
 • Damian i Roland Czubak – Oddział Żary
 • Mariusz i Sebastian Błaszczyk – Oddział Żary
 • Krzysztof Kondracki – Oddział Żagań
 • Grzegorz Buganik – Oddział Żagań
 • Jarosław Białkowski i Henryk Ciupak -Oddział Żary
 • Marek Zając – Oddział Żary
 • Marcin i Łukasz Kosińscy – Oddział Żary
 • Zbigniew Moskalik – Oddział Zielona Góra
 • Ryszard Maślankiewicz – Oddział Krośnieńsko -Gubiński
 • Przemysław i Krzysztof Niedbalscy – Oddział Sława
 • Szczepan Balczewski – Oddział Nowa Sól
 • Jan i Stanisław Górscy – Oddział Nowa Sól
 • Dziębor Dariusz – Oddział Zielona Góra
 • Wajman Henryk – Oddział Świebodzin

Lista jest ciągle otwarta i będzie uaktualniana.

Na zgłoszenia czekam pod nr tel 533 331 116.

Z pozdrowieniem Dobry Lot.

Krzysztof Suchodolski


Serdecznie zapraszamy:

 


 


Zaproszenie

Zarząd PZHGP Oddziału Żary zaprasza wszystkich hodowców oddziału Żary do restauracji Janków przy ul. Długosza 13 w Żarach na uroczyste podsumowanie sezonu lotowego 2017.
Termin spotkania 10.11.2017 do godz 17:00.
Prezesów sekcji ze względów organizacyjnych proszę o podanie liczby hodowców  biorących udział w uroczystościach – obowiązkowo do 04.11.2017

Prezes Oddziału
K.Rubczynski

 


 

 

Zestawienie wyników
rywalizacji lotowej
w 2017r.

Kliknij aby pobrać wyniki ->

Prezes Oddziału
K.Rubczynski

 


 

Komunikat  Zarządu Oddziału

Panowie  Prezesi sekcji istnieje możliwość  organizacji lotów  próbnych  gołębi młodych . W układzie Sekcja Łęknica  I punkt wkładań Przewóz.
Sekcja Zary  i Mirostowice
Termin: 10 do 16 sierpnia
Zgłoszenia do vice  prezesa ds lotowych oddziału  do 07 sierpnia
O kolejność próby decydować  będzie kolejność zgłoszenia .
Koszty organizacji ponosi oddział
Lot próbny Max do 80km
Po odbiciu  lotu dana sekcją sprząta kosze transportowe zmiana  papieru, przygotowanie do następnego  lotu.
Dla każdej gruby lotowej przysługuje po dwie próby
Ze względów  logistycznych podane terminy i reguły są bezwzględnie  obowiązujące
Za organizację  lotów  próbnych  odpowiada prezes danej sekcji.

Prezes Oddziału
K.Rubczynski

 Barwy gołębi – plik do pobrania!


Komunikat 5/2017 
Zasady typowania – plik do pobrania!

Wersja PDF pobierz, Wersja WORD 97-2003 pobierzKomunikat 4/2017 

W trybie pilnym zostaje zwołane posiedzenie zarządu poszerzone o prezesów sekcji na dzień 19.05.2017 godz. 18.00 w siedzibie związku.
Tematy: Sprawy finansowe- przygotować zestawienia dokuumentów wpłat, zmiany w zasadach obliczania wyników lotowych
Obecność obowiązkowa.
Prezes oddziału
Krzysztof RubczyńskiKomunikat 3/2017 

Loty treningowe i konkursowe.
Prezes Oddziału 0370 Żary – K.Rubczyński
Kliknij aby pobrać dokument—>Komunikat 2/2017 

Zarządu Oddziału Żary
z dnia 21.02.2017r.
Kliknij aby pobrać dokument—>Komunikat 1/2017 

Zarząd PZHGP Oddziału Zary, stosownie do postanowień par. 54 statutu PZHGP zwołuje na dzień 26.02.2017r., godz. 10.00 Walne Zebranie Delegatów Oddziału Żary.
Miejsce spotkania remiza strażacka w Sieniawie Żarskiej.
Porządek zebrania :
Rozpatrzenie sprawozdań:
-zarządu oddziału,komisji rewizyjnej i komisji dyscyplinarnej;
podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu oddziału;
ustalenie zasad rywalizacji na sezon 2017;
sprawy organizacyjne-zasady odpłatności; informacje odnośnie planu lotów w oddziale i zawiązanym rejonie lotowym;
wolne wnioski ;
Z uwagi na ważność omawianych spraw obecność delegatów oddziału obowiązkowa
za zarząd
prezes oddziału
K.Rubczyński


1 2 4 5 6
Reprezentacja Oddziału 0370 Żary na
wystawie okręgowej 2016 Grebocice k. Głogowa 


zyczenia
życzy
prezes Oddziału Żary
Krzysztof RubczyńskiZarząd PZHGP Oddziału Żary zaprasza wszystkich członków związku na uroczyste podsumowanie sezonu lotowego 2016 do restauracji Jankow przy ul.Długosza 13 w Żarach (koło ekonomika ) na godz 18.00 w dniu 18.11.2016 (piatek)

za zarząd
Prezes Oddziału
K.Rubczyński
PS. ze względów logistycznych proszę o potwierdzenie w terminie do 14.11.2016 do swoich prezesów sekcji swojego udziału w uroczystościach
Dziękuję K.Rubczyński


Przyjmowanie spisów gołębi dorosłych oraz odpłatność na sezon 2016 odbędzie się w dniu 29.03.2016r od godz 17.00 do godz. 19.00

Prezes Sekcji Żary Artur Porwisiak


Druki i zgłoszenia do pobrania w wersji WORD 97-2013 – kliknij tutaj!


Stosownie do postanowień zawartych w §57 pkt 11 statutu PZHGP zarząd oddziału 0370 Żary zwołuje na dzień 28 luty 2016r, godz:10.00 zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą delegaci związku. Tematy główne: udzielenie absolutorium, uchwalenie preliminarza budżetowego, sprawy organizacyjne.

Miejsce spotkania: Sieniawa Żarska – remiza.

Prezes Oddziału Krzysztof Rubczyński


Druki do zgłoszenia gołębi na sezon 2016 są już dostępne – spis gołębi dorosłych 50, spis gołębi dorosłych 100, spis gołębi dorosłych 170, spis gołębi młodych 50, spis gołębi młodych 100, spis gołębi młodych 170, spis symbolów barw, położenie gołębników- spis sekcji.


Zarząd Oddziału Żary przedstawia uchwalony  plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2016.
Zarząd Oddziału Żary  podjął się  organizacji lotu  nr 15  z miejscowości  Le Havre – Francja – ponad 1000km dla członków Okręgu Zielona Góra i ościennych.
Dla hodowców Okręgu Zielona Góra będzie stworzona lista okręgowa a uzyskane wyniki będzie można zaliczyć również do MP w kategoriach.
Zarząd uzależnia organizacje lotu  od liczby biorących udział  hodowców i zgłoszonych gołębi na ten lot w terminie do 30 czerwca 2016r.
Zostanie również wprowadzony element rywalizacji w postaci nagród rzeczowych i nie tylko.
Regulamin – zasady nagradzania, odpłatność, podane zostanie w komunikacie w terminie do 30.05.2016r.
W imieniu Zarządu, zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz udanych lotów w 2016 życzy.

Prezes Oddziału Krzysztof Rubczyński


Zarząd oddziału 0370 Żary zaprasza wszystkich członków PZHGP oddziału Żary na uroczyste podsumowanie sezonu lotowego w dniu: 26.11.2015 godz. 18.00 (czwartek) do restauracji Janków Żary – koło Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.

Prezes Oddziału Krzysztof Rubczyński


Komunikat Zarządu Oddziału 0370 PZHGP Żary. W dniach 5-6 grudzień 2015 w Sławie odbędzie się Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych. Wystawiane będą tylko kat. olimpijskie. Deklaracje należy złożyć dn. 12 listopada  2015 w godzinach 16.00-18.30 w siedzibie oddziału. Szczegółowe informacje oraz druki deklaracji do pobrania na stronie okręgu Zielona Góra,

V-ce Prezes Oddziału Ryszard Trzeciak


Protest – wystapienie w sprawie artykułu w Mojagazeta

Prezes Oddziału Krzysztof Rubczyński


Komunikat Zarządu Oddziału:
w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami Zarząd Oddziału podjął uchwałę o rozpoczęciu lotów gołębi młodych od 23.08.2015r.

Prezes Oddziału Krzysztof Rubczyński


Plan lotów gołębi młodych dla oddziału Żary na sezon 2015
Mistrzostwo oddziału, Okręgu Regionu i Mistrzostwo Polski

Plany lotów gołębi młodych 2015


Uprzejmie informuję, że wyniki okregowe Roosendaal I pierwsza strefa znajdują się na stronie okręgowej PZHGP Zielona Góra.

Prezes oddziału Krzysztof Rubczyński


Zarząd oddziału zwołuje w trybie pilnym NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW na dzisiaj, tj. 15.06.2015 godz. 19.00 w celu podjęcia uchwał: zbycie środka trwałego, nabycie środka trwałego, zaciągnięcie kredytu, obecność obowiązkowa zarządził zarząd i Prezes Krzysztof Rubczyński